18 กรกฎาคม 2551

CPU-Z โปรแกรมเช็ค Spec เครื่อง

CPU-Z โปรแกรมตรวจดูข้อมูล Spec เครื่องคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด
โปรแกรมสามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ CPU ของคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น เช่น Mainboard รุ่นของซีพียู ผู้ผลิต ความเร็วสัญญาณนาฬิกาทั้งภายในภายนอก ข้อมูลของแคช(cache)และความถี่ของ CPU รวมถึงความเร็ว BUS ของ และข้อมูลอื่นๆ

CPU-Z 1.46

http://www.filehippo.com/download_cpuz/


ไม่มีความคิดเห็น: